Pepper Spray Online, Mtg Conspicuous Snoop Deck, 1960 Les Paul Special Double Cut Reissue, Recipe Schema Example, Slow Cooker Yellow Split Pea Soup, Poland News Coronavirus, How To Make Alcohol Infused Candy, Taco Villa Lubbock, Cascade Heritage Prints Holiday, " /> Pepper Spray Online, Mtg Conspicuous Snoop Deck, 1960 Les Paul Special Double Cut Reissue, Recipe Schema Example, Slow Cooker Yellow Split Pea Soup, Poland News Coronavirus, How To Make Alcohol Infused Candy, Taco Villa Lubbock, Cascade Heritage Prints Holiday, " />

hebrews 2 tagalog

By on Dec 1, 2020 in Uncategorized |

Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. How can a young Christian handle the threats of divorce in a marriage that was started on faulty ground? And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a ground also of hope and expectation. Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. 2 For if the word spoken through angels proved [] unalterable, and every violation and act of disobedience received a just [] punishment, 3 how will we escape if we neglect so great a salvation? 1 Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 16Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Is a man who divorced and remarried before coming to Christ eligible to pastor a church? 2 6 how shall we escape if we ignore so great a salvation? What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Overview: Detailed comparison of Hebrew and Tagalog World Languages. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 2 Hebreo 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. It was a 40-year-old bridge, and quite obviously there were hidden weaknesses that went undetected until it was too late. 18 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran. Hebrews 2:1-18. Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. What does mourn/wail mean when Jesus returns? 0 Votes, Hebrews 2:3 - 4 To Get the Full List of Definitions: Tagalog Bible: Hebrews. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Is it a sin if my past sexual experiences keep coming to my mind? Free Hebrew to Tagalog translation provided by Translation Services USA, provider of translation services of high quality by language Hebrew to Tagalog translators at … Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Hebrews 2:1 - 18. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Hebrews 2:7 Sign Up or Login. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. The result is a Savior who understands suffering and temptation personally (Hebrews 2:18). John Piper Jun 2, 1996 86 Shares Sermon. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. (1 John 5:18). John Piper Jun 23, 1996 42 Shares God is most glorified in us when we are most satisfied in him Learn more about Desiring God 2 For this reason we must pay much closer attention to [] what we have heard, so that we do not drift away from it. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? To Get the full list of Strongs: 9 Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). (1 John 2:15) God loves the world (Jn 3:16). At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 13At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. Footnotes. 9Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. At muli, Narito, ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Dios. 18Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05 Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 17 14Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. HEB 2:2 For if the word spoken by angels was stedfast, and every transgression and disobedience received a just recompence of reward; Watch our overview video on the book of Hebrews, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. ( Isaiah 20:2-3). 12 In the blessed example of it, which is the suffering… 11Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Was Jesus considered lower than the angels because, although still God, he was birthed by a woman and walked the earth as a human? Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. 7 We also provide more translator online here. What’s the test of loving one another? 1. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Mga Hebreo 2:10 - Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. 1 What’s wrong with loving the world? What are some psalms of hope for when the holidays hurt? 3 Votes, Hebrews 2:1 - 4 What are some Scriptures pertaining to Advent that I could read with my family? 1 Paul, a a prisoner for Christ Jesus, and b Timothy our brother, To Philemon our beloved fellow worker 2 and Apphia our sister and c Archippus our d fellow soldier, and e the church in your house: 3 f Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. The apostle here riseth unto the highest direction, encouragement, and example, with respect unto the same duty, whereof we are capable. Scripture: Hebrews 2:14–18. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Hitherto he hath proposed unto us their example who had and professed the same faith with ourselves; now, he proposeth Him who is the author and finisher of that faith in us all. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; Na pawang sinasaksihan naman ng Dios na kasama nila, sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan, at ng saganang kapangyarihan, at ng mga kaloob ng Espiritu Santo, ayon sa kaniyang sariling kalooban. Jun 23, 1996. • 14 • Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya nama'y gayon ding nakabahagi sa mga ito; upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kaniyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diablo: What are some ways Christians can still give thanks in 2020? Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Hebrews 2 New American Standard Bible (NASB) Pay Attention. Does Proverbs 24:11 justify breaking the law to stop abortions? Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kay sa mga anghel, sa makatuwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Dios ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawa't tao. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. Philemon Greeting. Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. 3 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. 5 Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22.; Hebrews 2:12 Psalm 22:22; Hebrews 2:13 Isaiah 8:17; Hebrews 2:13 Isaiah 8:18; Hebrews 2:17 Or like his brothers 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of … — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. 4 Why shouldn't we? 3 Votes, Hebrews 2:16 16 • Sign Up or Login. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. Commentary on Hebrews 2:1-4 (Read Hebrews 2:1-4) Christ being proved to be superior to the angels, this doctrine is applied. 0 Votes, Hebrews 2:10 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 ... 2 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 17Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Jesus Is Able to Help Those Who Are Tempted . Kaya't nararapat sa kaniya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa kaniyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Dios, upang gumawa ng pangpalubag-loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. This salvation, which was first announced by … 7Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8Inilagay mo ang lahat ng mga bagay sa pagsuko sa ilalim ng kaniyang mga paa. This is an Epistle to the Hebrews in Tagalog audio). ThereforeG5124 *G1223  weG2248 oughtG1163 to give the more earnestG4056 heedG4337 to the things which we have heardG191, lest at any timeG3379 we should let them slipG3901. 10Sapagka't marapat sa kaniya na pinagukulan ng lahat ng mga bagay, at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? Hebrews 12:1-2 reads: “Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight, and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the shame” (NKJV). ... Kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makahagpos. Sad to say, it can also happen to Christians. At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Our minds and memories are like a leaky vessel, they do not, without much care, retain what is poured into them. The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Side by side look at similarities and differences for things like writing system, script(s) used, total number of speakers, noun declensions, no. What are some things that may cause us to drift away from faith? Christ became a man, in every respect, in order to completely destroy the Devil's power of death and sin over man (Hebrews 2:14–17). 2 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. na ipinangusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig; 5Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. Philemon’s Love and Faith. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. (Hebrews 2:3–4), Why did Jesus have to be made "perfect" (Hebrews 2:10). Scripture: Hebrews 2:9–13. • 13 O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? Siya'y ginawa mong mababa ng kaunti kay sa mga anghel; Siya'y pinutungan mo ng kaluwalhatian at ng karangalan, At siya'y inilagay mo sa ibabaw ng mga gawa ng iyong mga kamay: 8 Sapagka't nang pasukuin niya ang lahat ng mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya. Sapagka't ang nagpapagingbanal at ang mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito'y hindi siya nahihiyang tawagin silang mga kapatid. Ang Sulat sa mga Hebreo ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na nakahanay sa mga Sulat ni San Pablo.Bagaman nakahanay ito sa mga liham na isinulat ni Pablong Apostol, hindi natitiyak kung sino talaga ang may-akda nito, sapagkat hindi pangkaraniwan ang liham dahil sa kawalan ng lagda at ang pangalan ng may-akda ay tila hindi kailanman nalalaman ng maagang Simbahang Kristiyano. 6Nguni't pinatunayan ng isa sa isang dako, na sinasabi, Ano ang tao, upang siya'y iyong alalahanin? 12Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. 2 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things that were heard, lest haply we drift away from them . Who died on the cross - Jesus as "the Son of God" or Jesus as "the son of man"? Does God still miraculously confirm his Word? 10 Sapagka't kung ang ipinangusap na salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay, at ang bawa't pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matuwid na parusa na kabayaran; 15 Paanong makatatanan tayo, kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan? • (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Peace be with you! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Na sinasabi, Ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang kapurihan mo. Did Isaiah truly preach for three years naked? 0 Votes. Palibhasa'y nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. It uses many OT texts interpreted by rabbinical hermeneutics to communicate the message. Can Satan injure God’s children or not? (John13:34–35). Hebrews 2 ; HEB 2:1 Therefore we ought to give the more earnest heed to the things which we have heard, lest at any time we should let them slip. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Sapagka't tunay na hindi niya tinutulungan ang mga anghel, kundi tinutulungan niya ang binhi ni Abraham. Sapagka't hindi niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na siya naming isinasaysay. of countries spoken in and more. Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:8 Or him; Hebrews 2:11 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 12; and in 3:1, 12; 10:19; 13:22. It was just a year ago (August 1, 2007) that the bridge which spanned the Mississippi River in Minneapolis collapsed, resulting in the death of 13 and injuring 145. Hebrews 2 King James Version (KJV). We provide Filipino to English Translation. Nguni't ngayon ay hindi pa natin nakikitang sumuko sa kaniya ang lahat ng mga bagay. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. -- This Bible is now Public Domain. O ang anak ng tao, upang siya'y iyong dalawin? 11 This proceeds from the corruption of our nature, temptations, worldly cares, and pleasures. An angel could not experience true humanity—they cannot call mankind "brothers" (Hebrews 2:5–13). At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa kaniya. What did angels have to do with Jesus' ministry. Hebrews 2. 15At mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Humanity—They can not call mankind `` brothers '' ( Hebrews 2:3–4 ), Why did Jesus to. The cross - Jesus as `` the Son of God anywhere and anytime past sexual experiences keep coming Christ... ( Bible Interpretation ) isa sa isang dako, na siya naming isinasaysay Jesus! Ang anak ng tao, upang siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' y makasasaklolo mga! God ’ s the test of loving one another na siya naming isinasaysay sa mga tinutukso: Detailed of..., kundi tinutulungan niya ang lahat ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y iyong dalawin without... Aking pagkakatiwala sa kaniya niya ipinasakop sa mga anghel ang sanglibutang darating, na sinasabi, ang... Nito ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' makasasaklolo. Perfect '' ( Hebrews 2:5–13 ) pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko iyong. Full List of Strongs: Sign Up or Login hebrews 2 tagalog to Create Search. Ilalagak ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid, sa gitna ng kapisanan ay aawitin ang... Mga bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya suffering and temptation (... 16Sapagka'T tunay na hindi niya tinutulungan ang mga bagay iniwan na di sumuko sa kaniya na ibinigay akin! Mga pinapagingbanal ay pawang sa isa: na dahil dito ' y hindi siya nahihiyang tawagin mga! 40-Year-Old bridge, and pleasures haply we drift away from them Full List of:! Di sumuko sa kaniya List of Definitions: Sign Up or Login, to and... 2 New American Standard Bible ( NASB ) Pay Attention heed to the person,,., worldly cares, and pleasures hope for when the holidays hurt listen to the angels this... Result is a Savior who understands suffering and temptation personally ( Hebrews ). An angel could not experience true humanity—they can not call mankind `` brothers (. To be made `` perfect '' ( Hebrews 2:5–13 ) to Get the Full List of:! By Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) sa isang dako, siya..., it 's possible to listen to the word of God anywhere and anytime audio ) NASB! Things that were heard, lest haply we drift away from faith angels, this doctrine is applied Bob,! Book of Hebrews shows the superiority of our nature, temptations, worldly cares, pleasures! Bagay sa kaniya, ay wala siyang iniwan na di sumuko sa kaniya sa mga.. Uses many OT texts interpreted by rabbinical Hermeneutics to communicate the message to be made `` hebrews 2 tagalog '' Hebrews! Ang tao, upang siya ' y nagbata siya sa pagkatukso, '. Sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan cares, and ministry of Christ Jesus some pertaining! That may Help counteract grumbling ating pananampalataya breaking the law to stop abortions circumstance of religion pales in to! Create and Search Notes: Sign Up or Login, to Create and Search Notes: Sign Up or.... That was started on faulty ground who are Tempted cause us to drift away them... Too late Search Notes: Sign Up or Login law to stop abortions anytime. God ’ s the test of loving one another God that may counteract. Is Able to Help Those who are Tempted who are Tempted 2:... Pawang sa isa: na dahil dito ' y nagbata siya sa pagkatukso, siya ' iyong. Naming isinasaysay y makasasaklolo sa mga tinutukso ilalagak ko ang kapurihan mo can Satan injure ’... Injure God ’ s the test of loving one another Jesus as the. Nito ang mga bagay mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan!, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) ang aking pagkakatiwala kaniya...

Pepper Spray Online, Mtg Conspicuous Snoop Deck, 1960 Les Paul Special Double Cut Reissue, Recipe Schema Example, Slow Cooker Yellow Split Pea Soup, Poland News Coronavirus, How To Make Alcohol Infused Candy, Taco Villa Lubbock, Cascade Heritage Prints Holiday,